Dnešní den byl naplněný poněkud prazvláštní atmosférou. Ačkoliv nám počasí přálo, čekal nás poslední den na táboře, a přestože se už alespoň částečně těšíme domů, tak nás přemohl i jistý pocit smutku, že nám těch 14 dní zase tak rychle uteklo.
 
Oddíly doháněly jisté resty v podobě posledních připravených her, nerozdaných diplomů a nevyhodnocených soutěží. Hodnotily celkový průběh tábora, uklízely chatičky i samotný tábor.
 
Lehký smutek rozptýlil vybombený kuřízek s brkaší k obědu a buřtguláš k večeři, po které jsme to rozjeli v jídelně na závěrečné disko-trisko-téce.
 
Poslední nástup před diskotékou byl o něco delší než běžný, neboť proběhlo vyhodnocení bodování chatek o nejlepší úklid, kde letos zvítězily 3 dívčí chatičky. Zároveň se popřálo oslavencům a poděkovalo všem dětem, vedoucím, kuchařkám a kuchařům, zkrátka všem, kteří se podíleli na táboře. Zazpívali jsme si táborovou hymnu a junioři se vrhli na dokončení překreslované mapy tábora.
 
Kam se hrabe Šlichta, teď vládne Myslivna! Z této mužské jeskyně se neustále ozývá: „Aaaaaaaugh, Móóój, ŽENA, ŽENA, ŽENA!“ Teď slovy mužů z osmého oddílu, kteří zde žijí a přežívají: Chtěli jsme sem basketbalový koš, pak křeslo, pak kožešinu, pak další křeslo, pak koberec, pak klobouk, pak kůži na zeď a pak hamaku. Potom už stačilo uspořádat zabijačku a Myslivna byla pokřtěna. Členové jsou harcovníci z 8. oddílu Štěpán, Pepas, Šimon a Honza, ale jsou zde vítáni všichni muži, výjimečné ženy a transformeři. V myslivně se odráží typická česká hospoda.